Förvärv och avyttringar - Fabege

Förvärv och avyttringar

Fastighetsförsäljningar 2019

  Fastighetsnamn Område Kategori Uthyrningsbar yta, kvm
Kvartal 1 - - - -
Kvartal 2 Lagern 3 Råsunda Kontor 7 524
Kvartal 3 Pelaren 1 Globen Kontor 21 489
Totalt       29 013

Fastighetsförteckning

Ladda ner vår fastighetsförteckning för att läsa mer information om vårt bestånd.

Fastighetsförteckning, 30 september 2019

Publicerad 17 september 2018