Populära sökningar

Deklarationshjälp

Fabege tillhandahåller på dessa sidor information och upplysningar som stöd för deklarationsarbetet.

Information om de olika transaktioner som ägt rum i bolaget sedan 2005 är sorterad årsvis i under länkarna till höger. På så vis kan aktieägare enklare finna den information som behövs för deklarationen.

I Skatteverkets broschyr SKV 332, om Försäljning av aktier med mera, kan du bland annat läsa om den så kallad Schablonmetoden som kan användas i de fall uppgifter om anskaffningsutgift för de försålda aktierna saknas. 

Om du vill veta mer om Skattverkets aktiehistorik för Fabege, kan du hitta informationen via följande länkar.

Antal Aktier

Vid årsstämma den 9 april 2018 beslutades det om en uppdelning av aktier (”split”) med villkor 2:1. Spliten medför att antalet aktier i Fabege AB (publ) ökade från 165 391 572 till 330 783 144.

De nya aktierna registrerades på aktieägarnas konton den 30 april 2018. Spliten medförde inga kostnader för aktieägarna.

2005 Wihlborgs

Enligt Skatteverkets allmänna råd SKV A 2005:17 skall 85 procent av anskaffningsutgiften hänföras till aktier i Fabege AB och 15 procent till erhållna aktier i Wihlborgs Fastigheter AB.

Exempel:
Anskaffningsutgiften för 10 aktier före utdelningen antas vara 500 kr. Ett innehav om 10 aktier medförde att man i utdelningen erhöll 2 aktier i Wihlborgs. Av beloppet skall 85 procent eller 425 kr (42,50 kr per aktie) hänföras till aktierna i Fabege och 15 procent eller 75 kr (37,50 kr per aktie) till aktierna i Wihlborgs Fastigheter AB.

För ytterligare information, se nedan:
Skatteverkets allmänna råd
Skatteverkets information
Erbjudande till aktieägarna i Fabege AB att överlåta sina aktier till Wihlborgs Fastigheter AB

Ändrad 20 oktober 2023