Populära sökningar

Grönt certifikatprogram

Vårt certifikatsprogram är kopplad till vårt nya gröna ramverk. Det innebär att vi fortsättningsvis kommer att emittera gröna certifikat där upplånade medel används för att finansiera godkända tillgångar i enlighet med ramverket.

Även vår back-up facilitet för certifikatsprogrammet är kopplad till ramverket och blir därmed en grön facilitet. De gröna certifikaten kommer att noteras hos Nasdaq.

Certifikaten går att handla via Handelsbankens, Swedbanks, Nordeas och SEBs samtliga bankkontor i valörer från 1 Mkr och uppåt. Löptider från en månad upp till ett år. Certifikaten är Euroclear noterade och registreras på köparens VP-konto.

Sammanfattning av företagscertifikatprogrammet (SEK 5 000 000 000)

Valörer: Nominellt SEK 1 000 000 eller EUR 100 000
Löptid: Högst ett år
Räntevillkor: Gällande ränta på penningmarknaden för motsvarande typ av certifikat vid emissionstillfället
Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets, Nordea, Swedbank Markets och SEB
Issuing & paying agent: Handelsbanken Capital Markets
Clearingsystem: Euroclear

Fabege har tillgängliga kreditfaciliteter som vid varje tillfälle täcker samtliga utestående certifikat.

Grönt Certifikatsprogram Noteringsdokument

Har du en fråga?

Niclas Sylvén
Finanschef
+46 70 351 70 29


Kontaktkort
Ändrad 20 oktober 2023