Populära sökningar

Bokslutskommuniké 2023

Fabeges bokslutskommuniké för 2023 publicerades onsdagen den 7 februari 2024, kl 12.00.

Rapporten

Du kommer att kunna ladda ner rapporten på sidan Rapporter och presentationer.

Webbsändning

Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 14:00 samma via länken nedan.

Webbsändning Boklutskommuniké 2023

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef samt Åsa Bergström, vice VD och Ekonomi- och finanschef, presenterar Fabeges bokslutskommuniké 2023. Presentationen hålls på svenska och avslutas med en frågestund. En engelsk audiocast kommer även att hållas klockan 15:30 pm CET samma dag.

Har du en fråga?

Peter Kangert
IR-ansvarig
+46 8 555 148 40


Kontaktkort
7 feb 2024 12:00
Lägg till i kalender