Populära sökningar

Sociala förhållanden och respekt för mänskliga rättigheter

Värdegrund och uppförandekod

Fabeges värdegrund SPEAK sätter ramarna för ett önskat beteende. Detta understöds av Fabeges uppförandekod samt mer detaljerade policys och riktlinjer. Genom avtal och en speciellt anpassad uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners ställer Fabege krav på att de accepterar att efterleva Fabeges nolltolerans mot osunda arbetsvillkor och kränkningar.

Vidare läsning

Risker och möjligheter i årsredovisningen (pdf)

Ändrad 10 augusti 2021