Populära sökningar

Gula linjen gör Arenastaden ännu mer lättillgänglig

När Fabege utvecklar nya stadsdelar är spårbunden trafik en förutsättning. Idag vill många resa hållbart och inte vara bilberoende. Gula linjen ska gå från söderort till Arenastaden.

- Att koppla den Gula linjen på den Gröna linjen söderut är en stor förbättring. Odenplan blir inte slutstation utan man kan åka hela vägen till Arenastaden från exempelvis T-centralen, säger Charlotte Liliegren, chef för Fastighetsutveckling på Fabege.

Fabege satsar 100 miljoner kronor

Fabege var tidigt med i förhandlingarna med Solna stad om tunnelbanan. Företaget är också en av de första fastighetsägarna som gick in och delfinansierade den nya tunnelbanan och satsar 100 miljoner kronor.

- Spårbunden trafik är oerhört viktigt för kontorsanställda, och boende. Vi ser en tydlig trend – bilen blir mer och mer underordnad andra färdmedel, säger Charlotte.

Förslag på nytt stationsläge

Bygget av Gula linjen kommer att starta 2018 och ett förslag på nytt stationsläge gör att störningar för boende och kontorsanställda blir mindre jämfört med ett tidigare förslag. Förslaget innebär att stationen får två uppgångar – en mot Dalvägen och en mot Hagalund.

- Flytten av stationen gör att det blir mindre störningar i området eftersom man undviker arbeten på Frösundaleden, dåliga markförhållanden och inte kolliderar med befintliga byggnader. En ytterligare förändring är att tunnelbanan kommer närmare marknivå vilket gör att det kommer att gå snabbt att ta sig ner i tunnelbanan, säger Charlotte.

Gula linjen minskar sårbarheten i kollektivtrafiknätet

Tunnelbanesträckningen har blivit ifrågasatt av vissa som menar att det räcker med att pendeltåget går från Solna station.

- Det kommer att vara ännu mer folk som rör sig i området framöver och tunnelbanan gör området mindre sårbart för dem som till exempel vill ta sig till och från Friends Arena och Mall of Scandinavia, säger Charlotte.

Läs även

Så byggs en fossilfri stad

Ett fossilfritt Stockholm kan bli verklighet år 2040. Så bidrar Fabege till att bygga en stad där uppvärmning, el och transporter sker utan kol och olja.

Läs mer

Arenastaden tillväxtmotor i Solna

67,5 miljarder kronor och 24 300 nya jobb. Det beräknas Arenastaden ge samhället från byggstart 2007 till 2020.

Läs mer