Populära sökningar

Lyftet för Vasagatan

Från dunkel och otrygg nattetid till en levande och trivsam stadsgata dygnet runt. Det är planen för Vasagatan. Så här ser visionen ut.

En av citys mest trafikerade gator ska få sig ett lyft. Dagligen trängs här bilar, bussar och annan tung trafik med cyklister och fotgängare. Varken trafiksäkerhet eller framkomlighet är tillräckligt hög, anser Stockholms stad som nu vill bygga om gatan.

Nya gång- och cykelbanor

Förutom att bygga separata gång- och cykelbanor, plantera träd och att förbättra belysningen finns önskemål från områdets fastighetsägare om att passa på att öka trivseln längs detta tidvis ogästvänliga citystråk.

Visionsbild

Mänsklig och trivsam

Därför har staden, med hjälp av City i Samverkan, tecknat ett avtal med ett antal fastighetsägare som kommer att delfinansiera kostnaderna för upprustningen.

– Planen är att göra Vasagatan mer mänsklig och trivsam, säger Christer Bergmann, fastighetschef på Fabege. Trottoarerna ska breddas, det ska bli plats för fler uteserveringar och gatan ska bli ljusare med bättre belysning.

I dagsläget upplevs nämligen Vasagatan av många som en skum och otrygg plats.

Folkliv dygnet runt

– Det vill vi i arbetsgruppen råda bot på genom att göra den trygg och trivsam dygnet runt med uteserveringar, matupplevelser, hotell och närservice, säger Christer Bergmann. Sådana verksamheter tror vi kan bidra till att skapa flöde dygnet runt med en kontinental känsla av levande stad.

Upprustningen av själva gatan och trottoarerna påbörjas av Stockholms stad mellan 2018-19, medan visionen för en dygnet-runt- öppen Vasagata fortfarande är i sin linda.

Fotnot: Fabege äger en fastighet på Vasagatan 38.

Skapad: 28 oktober 2016

Läs även

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer

Fabege välkomnar S:ta Birgitta Folkhögskola och Caritas till Älvsjö

I januari 2025 flyttar S:ta Birgitta Folkhögskola och hjälp- och biståndsorganisationen Caritas till fastigheten Kabelve...
Läs mer