Populära sökningar

Res klimatsmart till jobbet

Flera företag i Arenastaden gör CERO-analyser för att minska koldioxidutsläpp kopplade till medarbetares resor. Läs om varför klimatsmarta resor är rätt.

Markus Robèrt är forskare på KTH och utvecklade CERO-modellen i sin doktorsavhandling. Modellen hjälper företag att hitta ekonomiskt hållbara strategier för att nå klimatmål för resor. I det långa perspektivet är syftet är att få till en samhällsförändring och minska klimatförändringar.

Tar fram konkreta scenarion

Modellen bygger på det analyserade företagets egna klimatmål och klimatmål på nationell nivå, som regeringsinitiativet att Sverige ska vara fritt från fossilbränsle år 2030.

- Vi tar fram konkreta hållbara scenarion för hur företag ska kunna uppnå miljövinster. Det kan till exempel vara hur många personer som måste byta från bil till kollektivtrafik eller hur många tjänsteresor som kan ersättas med virtuella möten, säger Markus Robèrt.

CERO sätter en kostnadseffekt på alla åtgärder. Om vissa delar blir dyrare kan ett samlat åtgärdspaket ändå visa hur företaget i det stora hela faktiskt kommer att spara pengar.

Hur kan företag påverka medarbetare att resa klimatsmart?

- Det finns flera sätt att hjälpa medarbetare så att de till exempel inte behöver ta bilen. Företag kan ha en bilpool, låna ut elcyklar eller erbjuda kollektivtrafikkort. Bra IT-lösningar är viktiga så att medarbetarna kan välja att jobba hemma och inte behöver resa alls någon dag i veckan, säger Markus.

Det som är bra för miljön är oftast också bra för hälsan:

- När medarbetarna till exempel väljer cykling eller en promenad framför bilen ger det färre sjukdagar. Stress minskar också när medarbetare får fler valmöjligheter.

Fabege skapar hållbara stadsdelar

I dag har flera företag i Arenastaden som Telia, SEB, Vattenfall och Apoteket gjort CERO-analyser, bland annat för att se hur en flytt till Arenastaden påverkar koldioxidutsläppen. Analyserna är bra underlag när Fabege för diskussioner med kommun och kollektivtrafik om hållbara lösningar.

– Vi bedriver löpande en dialog med kollektivtrafiken för att se till att de känner till våra stadsutvecklingsplaner och nya flöden av resenärer, samt med kommunen för att få till bra infrastruktur som till exempel cykelvägar, säger Elisabet Olin, kommunikationschef på Fabege.

Fabege har även gjort en egen CERO-analys för att både öka medarbetarnas välbefinnande och minska klimatbelastningen.

Vill du göra din egen CERO-analys?

Kontakta CERO för att se hur de kan hjälpa dig.

Läs mer hos CERO
Skapad: 16 november 2016

Läs även

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer

Fabege välkomnar S:ta Birgitta Folkhögskola och Caritas till Älvsjö

I januari 2025 flyttar S:ta Birgitta Folkhögskola och hjälp- och biståndsorganisationen Caritas till fastigheten Kabelve...
Läs mer