Populära sökningar

Återanvänd den fasta kontorsinredningen

Varje år slängs tusentals ton av fullt fungerande byggmaterial från kontor. Fabege deltar nu i ett forskningsprojekt som syftar till att öka återanvändningen av material i mycket gott skick. 

Forskare på IVL, Svenska Miljöinstitutet, undersöker hur återbruk av byggprodukter för fast kontorsinredning kan öka. Projektet ska mynna ut i en plan för hur man ska ta hand om kvalitetsprodukter i industriell skala, till exempel glaspartier och belysning. Förhoppningen är att få fram nya synsätt och system, som till exempel IT-stöd.

Projektet är tvåårigt och ska vara klart år 2018. Fabege deltar tillsammans med ett tiotal andra aktörer – bland andra fastighetsbolag, arkitektbyråer och Chalmers Industriteknik.

- Vi har gått in i det här projektet för att vi tycker att det är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart att återbruka bra material som till exempel innertak och belysning. Det är intressant att försöka motverka en ”slit och släng”-mentalitet, särskilt när kunden många gånger inte ser om en takplatta har suttit på ett annat ställe tidigare eller är helt ny. Här har vi stora miljövinster att hämta, säger Mats Lundman, projektledare på Fabege.  

I projektet gör forskarna ett antal fallstudier där man tittar på miljövinster, mängden avfall, koldioxidutsläpp vid transport av byggmaterial respektive tillverkning av material med mera. Ett av studieobjekten är FTI:s, Förpacknings- och tidningsindustrins nya kontor i Solna Business Park, som nu är under ombyggnad. FTI:s affärsverksamhet består av just insamling och återvinning av material i form av förpackningar och tidningar.

- FTI återanvänder så mycket de kan, säger Mats Lundman. Från kontoret som var här tidigare har vi behållit undertaket och ett jättefint mosaikparkettgolv som vi slipar och lackar i stället för att lägga på textilmatta. Vi behåller det befintliga kaklet och porslinet på de flesta toaletter samt nedföringsstavar där el- och nätverkskablar går.

Det bästa för miljön är om kontorsinredning kan användas igen i samma lokal, och det näst bästa är om det används i en annan lokal i samma fastighet. Om det inte är möjligt kan man transportera materialet till ett annat kontor. Fabege behåller i stort sett alltid entrépartier vid hyresgästanpassningar och byter gärna till ledbelysning i alla kontor. Ledlampor avger mindre värme vilket gör att mindre energi går åt till att kyla lokalen.

Vad är det som hindrar återanvändning av byggmaterial vid kontorsflyttar i dag?

- Synsättet måste förändras i hela branschen, säger Mats Lundman. Hyresgästerna ska tycka att det är okej att använda kvalitetsmaterial igen och arkitekter bör ha bevarande i åtanke när de ritar nya kontor. Till exempel kan man behålla kök och toaletter på samma plats så att vi inte behöver dra om ledningar och avlopp. Om man behåller rum som redan finns, så måste vi inte flytta väggar eller dra om ventilation och elkablar.

Detta kan återanvändas vid en kontorsflytt:

  • Innerväggar
  • Belysning
  • Dörrpartier
  • Innertak
  • VVS-produkter
  • Beslag
  • Smide
  • Golv
Skapad: 13 december 2017

Läs även

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer

Fabege välkomnar S:ta Birgitta Folkhögskola och Caritas till Älvsjö

I januari 2025 flyttar S:ta Birgitta Folkhögskola och hjälp- och biståndsorganisationen Caritas till fastigheten Kabelve...
Läs mer