Populära sökningar

Bättre kontor – friskare medarbetare

Hur kan vi skapa lokaler för friskare medarbetare? Ren luft, generöst ljusinsläpp och möjlighet till fysisk aktivitet är tre nyckelord.

”Sitting is the new smoking” – så säger läkaren och professorn Maj-Lis Hellenius på Karolinska Institutet. Hennes forskning visar att stillasittandet förväntas ta livet av lika många som rökning. Kontorsmiljön spelar en viktig roll för friska medarbetare och lönsamma verksamheter.

– Vi har stor möjlighet att påverka dagens kontor genom att välja rätt material att bygga med och se till att det finns ett bra klimatsystem. Dessutom låter vi fönsterna ta plats. Det är otroligt viktigt med tillgång till dagsljus. Vi sover bättre, presterar bättre på jobbet och orkar gå och träna, säger Anna-Lena Carlstedt, affärsutvecklare på Fabege.

Hon upplever att fler och fler företag väljer att planera in utrymmen för fysisk aktivitet i kontorslokalerna.

– En del större bolag lägger in gym, yogalokaler eller tysta rum för meditation. Men även mindre företag som kanske inte har möjlighet att erbjuda ett helt gym skärmar av en aktivitetsdel där det kan finnas yogamattor eller andra redskap för rörelse. Rekommendationen är att vi ska resa på oss var tjugonde minut och sträcka på oss, få igång kroppen, gå ett varv i lokalen eller göra några rörelser.

Dessutom växer utbudet av möbler som uppmuntrar till rörelse i vardagen.

– Många köper in flexibla möbler, till exempel ergonomiska stolar och ståbord. Ståmöten och gåmöten blir mer och mer vanliga. Vissa har rullband framför datorn så att medarbetarna går långsamt medan de jobbar. Friskare och gladare anställda innebär ju bättre lönsamhet.

Det finns också en större medvetenhet kring att välja inredning, väggfärg och andra material som är miljöcertifierande och som inte innehåller gifter.

– Våra hyresgäster väljer till stor del själva hur lokalen ska se ut, men vi jobbar mycket med miljöcertifieringar och är måna om att lokalerna ska vara bra för människan. Vi använder alltid miljöcertifierad väggfärg och uppmuntrar våra hyresgäster att välja ekologiska material i möbler, mattor och gardiner.

Den psykiska hälsan är minst lika viktig som den fysiska, och även här kan arbetsmiljön göra skillnad.

– Vi behöver också tänka på medarbetarnas emotionella hälsa och där är det viktigt med mötesplatser på kontoret, att vi gör plats för sociala ytor, men också att vi skapar ytor där medarbetare kan gå undan och vara helt för sig själva.

En bra och genomtänkt kontorsmiljö skapar helt enkelt förutsättningar för friska medarbetare och lönsamma verksamheter.

– Att vi skapar en plats som är trivsam och vacker har stor effekt på vårt välbefinnande, vi mår bättre och blir mer positivt inställda.

Faktaruta
Så bygger man för bättre hälsa;

  • Bra ventilation
  • Miljövänliga material
  • Generöst ljusinsläpp
  • Gym/aktivitetsytor
  • Sociala ytor/tysta rum
Skapad: 26 april 2017

Läs även

Nordens största arena byter namn till Strawberry Arena

Den 12 juli trädde namnrättighetsavtalet i kraft mellan Strawberry och Stockholm Live avseende nationalarenan i Solna oc...
Läs mer

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer