Populära sökningar

Besök Solnas vildmark

I Råstasjön flockas änder, doppingar, svanar och ovanligare fåglar som näktergalar och brunänder. Därför trivs fåglarna här och så mår de i storstaden.

Det var inte av en slump som ett av avsnitten i SVT:s realityserie Det stora fågeläventyret utspelade sig vid Råstasjön. Gigi Sahlstrand, professionell fågelskådare och domare i tv-programmet, ville att inspelningen skulle ske här.

- Det är en fantastisk sjö som bjuder på så mycket – riktig vildmark mitt i staden, säger hon. Kontrasten är så häftig, tittar man ner och åt sidorna skulle man kunna vara långt ute på landet. Tittar man upp ser man Friends Arena och höga hus.

Behöver mat och skydd

Råstasjön är ganska grund, har rikligt med växtlighet i form av både vass och skog och det finns fisk i sjön. Allt detta gör sjön till en utmärkt fågelsjö berättar Gigi:

- Det fåglar behöver är mat och skydd och det finns det gott om här. Fåglarna har faktiskt ökat i antal sedan jag gjorde en inventering här år 2000. Solna kommun har gjort bra insatser som att stödfodra gråhägrar och slå vass på en ö i sjön så att skrattmåsen kan häcka där. Det har gjort att skrattmåsen som tidigare nästan var borta från området har kommit tillbaka.

Vintertid är fågellivet makalöst vid sjön, det finns inget annat ställe i Stockholm med så många fåglar. Vissa arter väljer att inte flytta till varmare länder eftersom de trivs så bra. På våren och sommaren häckar småfåglar i buskage runt hela sjön.

Hus blir berg och klippor

Fler och fler fåglar flyttar till städerna, framför allt måsar och trutar men även andra arter. Bebyggelse i staden behöver inte inverka negativt på fågellivet i sig, fåglar ser på hus som klippor och berg.

- Fåglarna är duktiga på att anpassa sig, säger Gigi. Ett exempel är talgoxen som ändrat sin sång för att överrösta stadens buller. I stället för att som tidigare sjunga en trestavig slinga har den gått över till ett tvåstavigt billarmsliknande läte.

Om man inte tar hänsyn till platser som fåglar behöver för att häcka eller för att få föda vid nybyggnation, kan fåglarna däremot ta skada. Finns det rödlistade arter inom ett område får man oftast inte bygga där. I Råstasjön finns två rödlistade fåglar: brunanden och silltruten.

- Det är olika intressen och man behöver jämka från båda håll, säger Gigi. Ingen vill bo i ett område där naturen håller på att falla ihop, samtidigt som vi så klart måste ha någonstans att bo och arbeta.

Gigis tips – fåglar att spana på i Råstasjön

Glöm inte kikaren, det förhöjer hela upplevelsen!

  • Brunanden finns det bara några få av. Spana efter hanens illröda ögon.
  • Silltruten flyttar ända till Afrika på vintern, men kommer tillbaka till Råstasjön i april. Silltruten är vit med svarta vingar och gula ben.
  • Näktergalen är svår att få syn på, men du kan höra den! Från mitten på maj kan du tidiga morgnar på norra sidan av sjön höra en kakafoni av ljud ungefär i ögonhöjd.
  • Skäggdoppingar är lättare att se. När de uppvaktar varandra kan man se dem nästan dansa balett mot sin partner i vattnet.

 

Fotnot: Rödlistade arter är arter som löper en risk att dö ut. Det är ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet som klassificerar arter och gör rödlistor i Sverige.

Skapad: 16 maj 2017

Läs även

Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport januari-mars 2024

Torsdagen den 25 april 2024 klockan 07:30 offentliggörs Fabeges delårsrapport januari -mars 2024. Investerare, analytike...
Läs mer

Fabege har anställt Anna Nyberg som Affärsutvecklingschef i Flemingsberg

Annas uppdrag är att förverkliga Fabeges del av visionen för Flemingsbergs framtida utveckling.
Läs mer