Populära sökningar

Detta utmärker en långtidsfrisk arbetsplats

Vad är det som får människor att trivas på jobbet? Det är en av grundfrågorna i forskaren Magnus Svartengrens arbete. Här är svaren.

– För att komma tillrätta med sjukskrivningarna måste fokus flyttas från individuella insatser till organisation och arbetsmiljö, säger Magnus Svartengren, överläkare på Arbetsmiljöverket och professor i Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Man kan inte alltid lägga hela ansvaret på individerna, till exempel att de ska träna mer eller börja med mindfulness för att orka mer, om roten till ohälsan finns på jobbet.

Detta gör att vi trivs på jobbet

Det som gör att vi trivs på jobbet är en rättvis fördelning av arbetet, öppen kommunikation och närhet till chefen, enligt Magnus Svartengrens forskning. När man bygger en arbetsmiljö där medarbetarna mår bra är dessa faktorer viktigast:

  • Tydligt ledarskap. Det måste finnas en struktur för hur ledarskapet ska se ut. Alla chefer behöver förstå sin roll och sitt ansvar för arbetsmiljön, den fysiska såväl som den sociala, så att de kan stötta personalen på rätt sätt.
  • Delaktighet. Alla medarbetare behöver känna sig inkluderade i arbetsgruppen.
  • Bra kommunikation. Att personalen känner att de får den information de behöver när de behöver den, samt att man vågar ta upp svåra frågor.
  • Kunskap om hälsa. Att organisationen har kunskap om arbetsmiljö och hur man kan förebygga ohälsa.

Organisatorisk rättvisa är nyckeln

Men det finns en punkt som är särskilt utmärkande hos långtidsfriska arbetsplatser: att de är organisatoriskt rättvisa. Det innebär att resurser fördelas på ett rättvist sätt, att berörd personal får vara delaktig i beslut och att chefen behandlar sina medarbetare på ett respektfullt och schysst sätt.

– Forskningen visar att just organisatorisk rättvisa – hur vi är mot varandra – kan vara viktigare än hög lön, titlar eller förmåner när det handlar om hälsa, säger Magnus Svartengren. En arbetsplats där personalen trivs har bra balans mellan krav, kapacitet och stöd. Det vill säga att arbetets krav matchar den anställdes kapacitet och denne har stöd i form av resurser som till exempel tydliga strukturer och lyhörda chefer.

Skapad: 14 februari 2017

Läs även

Nordens största arena byter namn till Strawberry Arena

Idag, den 12 juli, träder namnrättighetsavtalet i kraft mellan Strawberry och Stockholm Live avseende nationalarenan i S...
Läs mer

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer