Populära sökningar

SEB flyttar in i Sveriges största nybyggda kontor med fokus på hållbarhet!

8 och 16 maj flyttar SEB in i sitt nya kontor i Arenastaden, Sveriges största nybyggda kontor med fokus på hållbarhet. Fabege äger och förvaltar fastigheten och hyreskontraktet är deras största hittills.

SEB flyttar till Arenastaden

I Arenastaden Solna ligger Sveriges största nybyggda kontor, vars totalyta är 97 000 kvm och ska bli arbetsplats för cirka 4 500 SEB-medarbetare. Stadsdelen är en av norra Europas modernaste, där hållbarhet är ett viktigt ledord i utvecklingen. SEB har länge haft ett behov av att få ihop verksamheten som är uppdelad på fyra olika adresser i Stockholm. Genom att flytta tre kontor till ett gemensamt hoppas företaget öka samarbetet och effektiviteten. Flytten görs i två omgångar, cirka 2 500 medarbetare flyttar till det nya kontoret i maj 2017 och övriga flyttar in i maj 2018.

Nära samarbete ger bästa förutsättningarna

Byggnaden är designad och byggd i nära samarbete mellan Fabege och SEB för att medarbetarna ska få bästa möjliga förutsättningar att trivas, utvecklas och arbeta produktivt.

– Vi räknar med att detta ska märkas ut mot våra kunder också, säger Viveka Hirdman Ryrberg, kommunikationsdirektör på SEB. Här får vi moderna arbetsplatser som är byggda med fokus på att det ska vara lätt att mötas, samarbeta och må bra. Hela vårt nya kontor är anpassat efter vår verksamhet och våra medarbetare.

– Att skapa rätt förutsättningar för att våra kunder ska bli framgångsrika är kärnan i allt vi gör, säger Klaus Hansen Vikström, vice VD på Fabege. Därför vill vi ha med vår hyresgäst så tidigt som möjligt i utvecklingen av fastigheten de ska arbeta i.

Inreder ett flexibelt landskap

SEB kommer inte att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt i det nya kontoret. Alla medarbetare får sitt eget skrivbord.

– Våra medarbetare uppskattar verkligen det, säger Viveka Hirdman Ryrberg. Däremot bygger vi kontoret med fokus på flexibilitet, så att det går enkelt att förändra landskapen och arbetsytorna. Vi har också större projektytor för dem som arbetar mycket i projekt.

Fokus på hållbarhet

Kontorsbyggnaden miljöklassas enligt miljöcertifieringen BREEAM-SE nivå Excellent, vilket är en ambitiös internationell standard. Den ställer höga krav inom områdena hälsa, inomhusmiljö, energi, transport, vatten, avfall, föroreningar, mark, ekologi och material. Det är en certifiering som täcker hela byggprocessen och färdigställd byggnad samt närmaste omgivning. Kontoret är byggt med miljösäkra materialval enligt Byggvarubedömningen. SEB:s nya kontor är energieffektivt med låg energianvändning, som ligger under 40 kWh/kvm vilket betyder 50 % bättre än nyproducerad standard. Energin som förbrukas är 100 % förnybar, där bland annat energin från 1 000 kvm solceller ingår. 5 000 kvm grönska på taken uppmuntrar medarbetarna till promenader och utomhusvistelse och innebär även ett väsentligt bidrag till grönskan i stadsdelen, som är rikligare nu än innan bebyggelsen startade.

I kontorsbyggnaderna finns ett toppmodernt klimatsystem som anpassar klimatet efter hur många personer som vistas i rummet. All värme återanvänds. Allt organiskt avfall tas omhand via spoltankar för att omvandlas till biogas. Närproducerade produkter prioriteras vid inköp för att undvika långa transporter. Pappersmuggar byts ut mot endast porslin, och så vidare. Dessutom har SEB valt att återanvända över 30 % av alla inventarier vid flytten istället för att bara köpa nytt.

– För oss har det här varit en förutsättning. Jag tror att våra medarbetare kommer att känna stor stolthet över att det är ett så miljömedvetet bygge, säger Viveka Hirdman Ryrberg.

– Hållbarhet är ett viktigt ledord i Fabeges affärsverksamhet, säger Klaus Hansen Vikström. Alla våra nya kontorsbyggnader certifieras enligt BREEAM-SE och vi håller även på att certifiera våra befintliga fastigheter.

Kontorsprojektet har dessutom finansierats med så kallad grön finansiering, det vill säga pengar som är öronmärkta för att finansiera långsiktigt hållbara och energibesparande investeringar.

Hälsa, välmående och hållbara beteenden

Men hållbarhet gäller inte bara energieffektiv byggnad och miljömedvetna materialval. Det handlar även om att värna om medarbetarnas hälsa och välmående. SEB vill att det ska finnas träningsmöjligheter nära till hands och har därför sett till att det både finns gym, motionshall och andra möjligheter till friskvård på kontoret. De vill även uppmuntra cykling till och från jobbet och därför finns det ett garage med plats för cirka 1 200 cyklar.

Arenastaden ger många förutsättningar som gynnar utvecklingen av hållbara beteenden. Stadsdelen gränsar till ett naturområde som inspirerar till promenader och annan motion, serviceutbudet är mycket brett och varierat och hjälper medarbetarna att enklare lösa livspusslet. Det ypperliga kommunikationsläget främjar även utvecklingen av hållbara resvanor, något som SEB tagit fasta på och därför valt att begränsa antalet bilparkeringar.

Nytt kapitel i växande stadsdel

Måndag 8 maj börjar ett nytt kapitel skrivas i både SEB:s och Arenastadens historia i och med att inflyttningen till det nya kontoret startar. Och utvecklingen av stadsdelen fortsätter. Enligt ny rapport från IUC så kommer det från år 2020 att finnas cirka 46 000 helårsarbeten i, och i anslutning till, stadsdelen.

Skapad: 04 maj 2017

Läs även

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer

Fabege välkomnar S:ta Birgitta Folkhögskola och Caritas till Älvsjö

I januari 2025 flyttar S:ta Birgitta Folkhögskola och hjälp- och biståndsorganisationen Caritas till fastigheten Kabelve...
Läs mer