Populära sökningar

Eldrivet dominerar 2030

Tuffa klimatmål och högre bonus för miljövänliga bilar gör att många företag nu står i begrepp att byta ut sin fordonsflotta. Det ställer höga krav på laddstationer i kontorsfastigheter.

I dagsläget finns drygt 48 000 eldrivna fordon i Sverige, och om två år räknar man med att den siffran är 200 000. Merparten av tjänstebilarna är fortfarande diesel- eller bensindrivna, men många företag skriver nu om sin bilpolicy för att få in elbilar i större utsträckning.

– Det beror bland annat på att bilar med höga utsläpp beskattas högre, medan bilar med låga utsläpp ger en bonus som täcker en del av inköpspriset, säger Johnny Pettersson-Springer, parkeringsansvarig på Fabege.

Inom EU finns en målsättning att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40 procent till år 2030 mätt från utgångsåret 1990. Den svenska regeringen beslutade nyligen om en högre bonus för elbilar för att vi med en mer miljövänlig fordonsflotta ska ha bättre möjligheter att nå internationella klimatmål.

Från 0 till 220 på tre år

Fabege erbjöd sina första hyresgäster laddstationer för elbilar 2014. Nu finns drygt 220 laddstationer i företagets fastigheter och i slutet av året tror man att den siffran kommer att ha dubblats.

– Efterfrågan från våra hyresgäster på laddstationer i anslutning till kontoret ökar varje dag i och med att företag skriver om sin bilpolicy. Det är tydligt att många arbetar med hållbarhetsfrågan och står i begrepp att gå över till eldrivna fordon under året, fortsätter han.

Alla Fabeges nya fastigheter som har parkeringsmöjligheter får nu laddstationer kopplade till parkeringsplatserna.

– Även om hyresgästen inte har behovet just nu så vet vi att de kommer att ha det i framtiden. I äldre fastigheter tittar vi på vilken elkraftskapacitet vi har och om man kan öka den genom att dra ner på något annat. Man kan till exempel effektivisera belysningen och därmed få loss mer el till laddstationer.

Bensin och dieselfritt dominerar 2030

2030 tror man att vi i Sverige kommer att ha fler eldrivna fordon än bensin- och dieseldrivna. 

– Vi ser en enorm utveckling av elbilsflottan framför oss och följer utvecklingen väldigt noggrant både vad gäller teknik och behov. Vi kartlägger också våra kunders behov genom exempelvis resvaneundersökningar för att vi ska kunna erbjuda så många som möjligt elbilsladdning.

Skapad: 03 april 2018

Läs även

MathWorks flyttar till Arenastaden och Fabege

Hyresavtalet omfattar 1 100 kvm i fastigheten Kvarteret Poolen. Tillträde planeras till oktober 2024 och avtalet löper i...
Läs mer

Kvarteret Poolen får Solna stadsmiljöpris 2024

Kvarteret Poolen ligger i Arenastaden i Solna och är en 3D-fastighet som består av ett tio våningar högt kontorshus och ...
Läs mer