Populära sökningar

Ett renare och trevligare gatuliv med effektiva transporter

Fabege har tillsammans med Ragn-Sells, Catena och Servistik bildat bolaget Urban Services, som kommer att arbeta med att effektivisera transporterna i Arenastaden genom att erbjuda service- och logistiktjänster till alla butiker och kontor i området. Målet är att skapa tryggare och trevligare gatumiljöer genom att minska transporterna med 70 procent till 2021.

En hubb, färre transporter

Centralt för initiativet är att skapa en samlastningscentral, en så kallad ”hubb”, där alla transportörer lämnar och hämtar paket. Paket som ska till butiker och kontor i området körs sedan ut med miljöfordon på ett samlat och strukturerat sätt.

– Tanken är att så många paket som möjligt ska komma till hubben. En budbil som har flera leveranser slipper då köra runt i området och stanna på olika adresser och därmed får vi färre fordon, säger Jacob Enwall, vd för Urban Services.

Både utgående och inkommande transporter ska ske via hubben.

– Om en budbil kommer med tio paket så kan den också ta tio paket med sig. Då får vi en effektiv kedja åt båda håll. Att Fabege äger nästintill alla fastigheter i området är en bra förutsättning för att knyta till sig så många kunder som möjligt.

Hållbarare transporter med elbilar

Bilarna som används för transporter inom området ska i så stor utsträckning som möjligt vara elbilar.

– Arenastaden har idag en mycket stor mängd transporter. Vi vill vara aktiva när det gäller hållbarhet och långsiktighet och därmed skapa en gatumiljö med flanörer, cyklister och elfordon i fokus. Genom att använda hubben som en samlastningscentral för alla transporter in och ut ur Arenastaden minskar vi utsläppen samtidigt som vi får en bra stadsmiljö för dem som bor, verkar och vistas här.

Jacob Enwall är övertygad om att initiativet kommer att ha en stor positiv effekt på området.

– Att skapa en mycket smidigare logistiklösning med färre transportfordon innebär stora vinster både för människor och miljö. I nästa steg kommer vi även att titta på vad vi kan utveckla för kring- och tilläggstjänster. Det här är bara början.

Skapad: 19 mars 2018

Läs även

Nordens största arena byter namn till Strawberry Arena

Idag, den 12 juli, träder namnrättighetsavtalet i kraft mellan Strawberry och Stockholm Live avseende nationalarenan i S...
Läs mer

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer