Populära sökningar

Fabeges Poolen vinner Årets Bygge 2023!

"Vi är så stolta över att få vinna det här fina priset. Projektet är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan Solna stad och Fabege. Kvarteret Poolen är en minst sagt innovativ byggnad med badanläggning och kontorshus i ett," säger Per Lindfors projektchef på Fabege.

Årets Bygge är byggbranschens mest prestigefyllda tävling som lyfter alla aspekter och aktörer i ett framgångsrikt byggprojekt. Projekten granskas utifrån våra fem kriterier: arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan.

Juryns motivering:
”Totalvinnaren i Årets Bygge 2023 är ett komplext projekt som har visat prov på helt nya sätt att samverka för att nå ett gemensamt mål. Budget har hållits på ett föredömligt sätt och projektet blev klart långt innan utsatt tid. Samtidigt har man inte tummat på kvalitén. Finansieringen av projektet har gjorts enligt en nytänkande modell som gett stor samhällsnytta och borde kunna inspirera fler. Den innovativa fastighetslösningen ger nu plats för både arbete och rörelseglädje under samma tak.”

"Det har varit fantastiskt och en ära att få jobba med det här projektet. Framgångsreceptet är att alla parter i projektet har varit engagerade från dag ett och velat hitta nya lösningar för att nå våra högt uppställda mål," säger Per Lindfors.

Solna stad hade länge haft planer på att ersätta Vasalundsbadet, en drygt 60 år gammal simhall, med en ny. Men att hitta ett bra läge och dessutom få ekonomin att gå ihop var inte helt enkelt. Därför vände sig Solna stad till Fabege med ett spännande förslag som nu har blivit verklighet.

Visionsbild

"De presenterade en idé om att bygga ett kontorshus runt och delvis över en simhall. Tillsammans kunde vi efter relativt kort tid och ett antal idéskisser hitta ett förslag som båda parter såg som attraktivt och möjligt att genomföra," säger Klas Holmgren, chef för projekt och förädling på Fabege.

Kvarteret Poolen ligger i Arenastaden i Solna, en snabbt växande stadsdel med mycket bostäder och arbetsplatser i närområdet. Byggnaden är en 3D-fastighet som alltså dels består av ett tio våningar högt kontorshus och dels en simhall. Det finns många fördelar med den här innovativa kombinationen – för både Fabege och Solna stad.

"Ett så här stort projekt med en offentlig och en privat aktör ger synergieffekter. För Solna är det positivt att kunna ”sälja luften” ovanför sin simhall. På det sättet får de finansiering till sitt projekt och samtidigt en attraktiv fastighet som bidrar till en levande stadsdel med puls. För oss på Fabege är det fördelaktigt att ha en bra aktör och hälsofrämjande verksamhet i bottenvåningen samt att få ett vackert kontorshus ovanpå," säger Klas Holmgren.

Nyskapande design ger mer dagsljus

Kvarteret Poolen är ritat av Strategisk Arkitektur och har en nyskapande design. Utmärkande drag är byggnadens rundade hörn och att simhallen tydligt lyfts fram genom ett markerat urtag i fasaden mot väster. Urtaget gör också att dagsljus kan ledas längre in i simhallen.

"Även invändigt är simhallen väldigt fint utformad med lite mer exklusiva material än man kanske är van vid, till exempel bränt tegel och mycket trä. Det bidrar till att göra atmosfären behaglig och välkomnande, något vi får höra även från besökare," säger Tomas Sjöström som är Solna stads verksamhetschef för simhallen.

Utöver en 25-meters simbassäng med tio banor omfattar den nya hallen en barnpool, en grundare undervisningsbassäng och en multibassäng, med höj- och sänkbar botten, samt rullstolshiss och trappa. Kontorshuset erbjuder bland annat en restaurang, stora ljusgårdar och flera gröna terrasser med utsikt över hela Arenastaden.

"Det är väldigt bra för området och ett klart mervärde för Solnaborna att anläggningen nu är öppen då det har funnits behov av en ny simhall i många år. För kommunens del har det också varit en bra affär att bygga ihop den med ett kontorshus. Det har gjort att de kunnat få en större hall till ett bättre pris än vad som annars hade varit möjligt," säger Tomas Sjöström.

Klimatsmarta lösningar och material

Målsättningen är samtidigt att kontorshuset ska miljöklassas på nivå Excellent enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM, genom bland annat val av energisystem och material. Byggnaden har exempelvis en fasad av platsmurat tegel samt sedum- och solcellstäckta tak. Dessutom ligger fastigheten granne med tre ishallar vars överskottsvärme ska kunna nyttjas för uppvärmning av simhallen, enligt Tomas Sjöström.

Med två byggherrar och en fastighet i två delar har Kvarter Poolen varit ett komplext projekt. Men det har också varit mycket framgångsrikt, tack vare ett välfungerande samarbete mellan Fabege och Solna stad.

"Att det gått så bra beror på att vi tidigt gjorde tydliga avtal och beskrev hur frågor om ekonomi skulle regleras. En annan viktig framgångsfaktor är naturligtvis de personer från båda sidor som har medverkat och bidragit i processen. Utan lyhörda och intresserade människor hade projektet inte kunnat bli så lyckat som det nu blivit," säger Klas Holmgren.

Fakta: Kvarter Poolen

  • Adress: Simhallen ligger vid Ulriksdals IP vid Kolonnvägen (Sportgatan 5).
  • Storlek: Cirka 35 000 kvm kontorsyta, fördelat på 10 våningsplan, och 5 000 kvm simhall.
  • Byggherrar: Fabege är byggherre för kontorsfastigheten och Solna Stad för simhallen.
  • Generalentreprenörer: NCC (kontorsfastigheten) och Peab (simhallen).
  • Arkitekt: Strategisk Arkitektur (kontorsfastigheten) och AIX Arkitekter (simhallen).
  • Hyresgäster i kontoret: TietoEvry, Adidas och Coor/Kitchen Club med flera.
  • Kontorshuset innehåller ett gym, en restaurang och flera gröna terrasser.
  • Miljöcertifiering: Kontoret har som målsättning att certifieras enligt BREEAM på nivå Excellent. Simhallen har Miljöbyggnad Silver som riktlinje.
Skapad: 10 januari 2023

Läs även

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer

Fabege välkomnar S:ta Birgitta Folkhögskola och Caritas till Älvsjö

I januari 2025 flyttar S:ta Birgitta Folkhögskola och hjälp- och biståndsorganisationen Caritas till fastigheten Kabelve...
Läs mer