Populära sökningar

Läxhjälpen

Sedan läsåret 2021/2022 är Fabege huvudpartner till stiftelsen Läxhjälpen med fokus på Flemingsberg. Verksamheten syftar till att stödja elevers skolgång och öka gymnasiebehörigheten. Läxhjälpsprogrammet på Annerstaskolan är mycket uppskattat av eleverna och antalet platser har nyligen utökats från 30 till 45 elever.

Läxhjälpen på Annerstaskolan i Flemingsberg erbjuds genom engagerade högskolestudenter som dels hjälper elever med studierna och inspirerar dem för framtiden. Genom att arbeta i mindre grupper och utgå från varje elevs behov kan de sätta upp individuella mål tillsammans. Läxhjälpsprogrammet är ett komplement till ordinarie skolarbete.

-   Utbildning är en grundläggande ingrediens för att säkra en bra framtid i det moderna kunskapssamhället och vi är oerhört glada över att få bidra till att skapa förutsättningar för barn och ungdomar, säger Mia Häggström, Hållbarhetschef på Fabege.

Stiftelsen Läxhjälpen samarbetar med högstadieskolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet. Programmet som stiftelsen erbjuder är gratis för eleverna och varje grupp består av upp till 15 elever och tre läxhjälpare.

- Det är så viktigt för vår verksamhet att Fabege stöttar vår vision om att alla barn, oavsett var du kommer ifrån, ska växa upp med förutsättningar att lyckas och forma sin egen framtid, säger Erica Hagström, Regionchef Öst på Läxhjälpen. 

Resultatet från Stiftelsen Läxhjälpen, som mäts över tid, visar att stiftelsen har hjälpt tusentals elever att klara gymnasiebehörigheten sedan 2007.  

- Det är fantastiskt vilken positiv spiral det blir när läxhjälpare och elever arbetar tillsammans. Att vi nu utökar antalet platser för läxhjälp på Annerstaskolan i Flemingsberg är ett oerhört glädjande kvitto på att vi gör skillnad, säger Mia Häggström.

Läs mer om Läxhjälpens verksamhet här.

Skapad: 12 maj 2023

Läs även

Nordens största arena byter namn till Strawberry Arena

Idag, den 12 juli, träder namnrättighetsavtalet i kraft mellan Strawberry och Stockholm Live avseende nationalarenan i S...
Läs mer

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer