Populära sökningar

Alfa Lavals kontor och innovationscenter har preliminärt certifierats med BREEAM-SE nivå excellent

Certifieringen är resultatet av ett framgångsrikt samarbete och högt engagemang, drivet av en välskött byggprocess med fokus på att konstruera robusta byggnader av långvarig karaktär. Här tar geoenergi och solceller ledningen när det gäller energiförsörjning, med en imponerande minskning av energiförbrukningen med upp till 60% jämfört med Boverkets byggregler.

Bilder från bygget, augusti 2023

Visionsbild

Visionsbild Alfa Lavals kontor och innovationscenter

Visionsbild

Visionsbild Flemingsberg

Projektet har haft höga ambitioner gällande alla brukar- och innemiljörelaterade indikatorer i BREEAM, bland annat dagsljus och utblick, vilket vi hoppas kommer resultera i hög trivsel bland brukarna.

För att minska byggnadens CO2-avtryck har klimatförbättrad betong använts i grund och stomme och fasaden på innovationscentret består av bränt trä, en uråldrig japansk konserveringsmetod. Projektet har även arbetat hårt för att minska avfallsmängder under produktionen och materialåtervinna det avfall som uppstår i så hög grad som möjligt.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit inblandade i certifierings- och hållbarhetsarbetet i projektet hittills. Framförallt våra BREEAM-konsulter från IVL och Green-level, vår projektledning från FRAM, övriga projektörer och sakkunniga samt vår generalentreprenör Skanska. Nu siktar vi på att hålla hållbarhetsflaggan i topp till färdigt projekt.

Läs mer om uthyrningen till Alfa Laval

Vad är BREEAM-SE?

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett certifieringssystem från Storbritannien som ger möjlighet att jämföra byggnaders miljöprestanda internationellt. Systemet är ett av de största och mest använda internationella systemen i Europa.

I Sverige har Sweden Green Building Council (SGBC), en medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande, anpassat BREEAM till svenska förhållanden. Den svenska versionen, BREEAM-SE, har varit den dominerande versionen sedan 2013 på den svenska marknaden.

Läs mer om BREEAM-SE på SGBCs webbplats

Hur sker certifieringen? 

BREEAM-SE-certifieringen sker i två faser. Den första fasen kallas för "design stage", där byggnaden bedöms utifrån projekteringsperspektiv. Om alla kriterier uppfylls får byggnaden ett preliminärt certifikat som visar den preliminära betygsnivån.

Den andra fasen kallas för certifiering av färdig byggnad, "post construction", och kan ansökas efter projektets slutförande för att få ett slutgiltigt certifikat med betygsnivå för hela projektet.

Läs mer om certifieringsprocessen på  SGBCs webbplats

Flemingsberg

Flemingsberg är ett av Sveriges största utvecklingsarbeten och en viktig del i hur Stockholm förändras. Med utmärkta kommunikationer och växande näringslivskluster kan vi nå en regional balans mellan södra och norra Stockholm. Vi ser en framtida pulserande stadsdel med 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 dagliga besökare.

Läs mer om Flemingsberg
Visionsbild
Skapad: 16 april 2024

Läs även

Flemingsberg Block Party tillbaka i centrala Flemingsberg

Förra årets uppskattade gatufest med livemusik, konst och dans under Regulatorbron i Flemingsberg är tillbaka.
Läs mer

Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport januari-mars 2024

Torsdagen den 25 april 2024 klockan 07:30 offentliggörs Fabeges delårsrapport januari -mars 2024. Investerare, analytike...
Läs mer