Populära sökningar

Kvarteret Poolen får Solna stadsmiljöpris 2024

Kvarteret Poolen ligger i Arenastaden i Solna och är en 3D-fastighet som består av ett tio våningar högt kontorshus och en simhall. Fastigheten har en nyskapande arkitektur som bidrar till såväl upplevelser som stadsrummet. Kontorshuset är certifierat enligt BREEAM nivå Excellent.

Kvarteret Poolen möjliggjordes genom ett innovativt samarbete mellan alla inblandade parter där Fabege och Solna stad var uppdragsgivare. Fastigheten har utmärkande drag med rundade hörn, platsmurat tegel och att simhallen tydligt lyfts fram i gaturummet genom glaspartier i fasaden.

Solna stadsmiljöpris delas årligen ut av byggnadsnämnden för en byggnad, anläggning eller annan åtgärd i Solna som på ett bestående sätt förskönat stadsbilden. Solna Stads motivering för Kvarteret Poolen lyder:

”Kvarteret Poolen är ett exempel på arkitektur av mycket hög kvalitet med både vacker volym och fina detaljer. Kvarteret kopplar till sin omgivning på ett stadsmässigt sätt. En nytänkande, tredimensionell mix skapar nya värden för staden”.

Fastigheten har en ambitiös hållbarhetsprofil med klimatsmarta lösningar och material. Byggnaden har exempelvis sedum- och solcellstäckta tak samt nyttjar grannbelägna ishallars överskottsvärme för uppvärmning av simhallen.

Kvarteret Poolen vann även Årets Bygge 2023, läs mer.

Har du en fråga?

Klas Holmgren
Chef Projekt & Förädling
+46 8 555 148 26


Kontaktkort
Senast uppdaterad: 22 maj 2024

Läs även

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer

Fabege välkomnar S:ta Birgitta Folkhögskola och Caritas till Älvsjö

I januari 2025 flyttar S:ta Birgitta Folkhögskola och hjälp- och biståndsorganisationen Caritas till fastigheten Kabelve...
Läs mer