Populära sökningar

Bostadshus i Malmö

Wihlborgs uppför bostadshus i Malmö på 3 600 kvm 57 lägenheter för äldreboende och studenter samt bankkontor i gatuplan På Lundavägen 4-6 i Malmö ska Wihlborgs på uppdrag av Malmö stad, uppföra ett nytt bostadshus på 3 600 kvm, fördelat på 57 lägenheter samt, i gatuplan, bankkontor åt FöreningsSparbanken. Huset uppförs sidan om Wihlborgs befintliga bostadshus på Lundavägen 2/Värnhemstorget i Malmö, ursprungligen byggt 1929 och kommer, arkitektoniskt, väl att ansluta till denna befintliga byggnad. Huset är ritat av Fritz Jaenecke Arkitektgrupp AB och totalentreprenör för byggnationen är PNB Entreprenad AB. Byggstart sker den 25 augusti. Projektet beräknas kosta 40 miljoner kronor och beräknas stå färdigt sommaren 1999. Peter Janson informationschef För ytterligare information kontakta gärna: Bertil Engström, Wihlborgs Bostäder i Malmö 040-20 09 17 eller informationschef Peter Janson tel 040-20 09 20, 070-648 14 90 E-post peter.janson@wihlborgs.se Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Öresunds- och Stockholmsregionen och har en uthyrningsbar yta på 3,1 miljoner kvm fördelat på bostäder, 1 miljon kvm, och kommersiella lokaler, 2,1 miljoner kvm. Hyresintäkterna beräknas på en 12 månaders period uppgå till 2,2 miljarder kronor. Wihlborgs B-aktie är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista.

24 aug 1998 15:28