Populära sökningar

Förre stadsdirektören i Stockholms Stad ny medarbetare i Wihlborgs

Förre stadsdirektören i Stockholms Stad ny medarbetare i Wihlborgs Börje Berglund, civilingenjör och tidigare stadsdirektör i Stockholms Stad har anställts i Wihlborgs Fastigheter AB med tillträdesdatum den 1 februari 1999. Han kommer att arbeta med affärs- och utvecklingsfrågor inom Projekt och Utveckling i Stockholmsregionen. Börje Berglund har varit verksam som gatu- och fastighetsdirektör i Stockholm sedan 1989 och därefter som stadsdirektör från 1996 till oktober 1998. Malmö den 9 december 1998 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande Direktör För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3,1 miljoner kvm, fördelat på 2,1 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00370/bit0002.pdf

9 dec 1998 15:08