Populära sökningar

Wihlborgs avyttrar bostads...

Wihlborgs avyttrar bostadsfastighet i Solna Wihlborgs har genom dotterbolaget Fastighets AB Storheden sålt fastigheten Facklan 5, Hagavägen 4-6 i Solna, till Solporten Fastighets AB. Fastigheten är på ca 4 000 kvm varav 2 400 kvm är bostäder och 1 600 kommersiella lokaler. Köpeskillingen uppgår till 34 Mkr. Storhedens förädlingsvinst vid försäljningen av fastigheten uppgår till ca 10 Mkr. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta gärna: VD Erik Paulsson på tel. 08-623 69 55, 070-595 02 00 eller informationschef Peter Janson tel. 040-20 09 20, 070-648 14 90 E-post peter.janson@wihlborgs.se Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3,1 miljoner kvm, fördelat på 2,1 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista.

14 sep 1998 15:42