Populära sökningar

Wihlborgs förstärker

Wihlborgs förstärker sin position i Stockholm city - introducerar ny projektform Wihlborgs Fastigheter AB har i samarbete med Peab AB och Svedeg GmbH förvärvat fastigheten Blåmannen 20 i Stockholm city. Fastigheten omfattar 77.000 kvm. Säljare är Postens Pensionsstiftelse. Fastigheten är belägen vid Drottninggatan - ett i Stockholm city mycket efterfrågat affärs- och kontorsläge. Fastigheten skall byggas om och förädlas, med inriktning mot butiker och kontor, för att nå hög och långsiktigt uthållig uthyrningsnivå till för det geografiska läget anpassade hyresnivåer. Förvärvet innebär attt Wihlborgs och Peab kommer att äga 25 % vardera och Svedeg 50 % av Blåmannen. Svedeg ägs av ett tyskt bankkonsortium samt Bergaliden AB. Köpeskillingen uppgår till drygt en miljard kronor. Parterna har överenskommet att Wihlborgs - efter ombyggnad - år 2002 förvärvar hela fastigheten till ett pris motsvarande 7 procents direktavkastning vid förvärvstillfället. Ett projekt där såväl byggare som finansiärer och den långsiktiga hyresvärden är delägare har flera fördelar. Främsta incitament är att ombyggnad sker till rätt pris, kvalitet och god miljöhänsyn samt förmånliga finansieringsvillkor. Inför förvärvet av Blåmannen 20 formades en projektgrupp enligt följande: Peab - ett av Sveriges ledande bygg- och anläggningsföretag - tillför projektet gedigen kunskap och erfarenhet från liknande uppdrag. Svedeg - som är specialiserat på europeisk fastighetsfinansiering - arrangerar ett finanskonsortium bestående av FöreningsSparbanken, Westdeutsche Immobilien-Bank och Landesbank Kiel. Wihlborgs - ett fastighetsbolag med stark marknadsposition i Stockholms- och Öresundsregionerna - tillför initierad kunskap inom projektledning med erfarenhet från tidigare förvärv. Samtidigt utgör bolaget en effektiv kanal till existerande och potentiella hyresgäster. Vidare finns en vältrimmad förvaltningsorganisation för framtida drift och underhåll. Kommentar från Wihlborgs: - Vi fortsätter vår strategi att förstärka positionerna i Stockholms- och Öresundsregionerna. Förvärvet av fastigheten är ett led i Wihlborgs långsiktiga strategi att förvärva objekt som efter ombyggnad och förädling ger uthålligt hög avkastning, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson. - Att bedriva projektet som ett initialt delägarskap mellan inblandade parter är dessutom en intressant form för kvalitetssäkring och engagemang. Kommentar från Peab: - Genom vårt delägarskap i fastigheten kan vi genom vår kunskap och erfarenhet tillföra projektet betydande kvaliteter med avseende på kostnadseffektivitet, miljö och projektledning. Detta objekt stärker vår position som en av marknadens ledande projektutvecklingsföretag , säger Göte Brännvall, VD Peab Öst. Kommentar från Svedeg: - Vi har genom medverkan i detta förvärv etablerat oss på den svenska fastighetsmarknaden. Detta ger oss stora möjligheter att framgångsrikt finansiera ytterligare objekt på denna intressanta marknad, säger VD Lothar Loitz. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Peter Janson Informationschef För ytterligare information, vänligen kontakta: Wihlborgs Fastighets AB, VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55 alt. 070-595 02 00 Peab Öst AB, VD Göte Brännvall, tel 08-623 68 00 alt. 070-544 77 33 Svedeg Gmbh, VD Lothar Loitz, tel +49-211-390 93 01 Wihlborgs informationschef Peter Janson tel. 040-20 09 20, 070-648 14 90 E-post peter.janson@wihlborgs.se Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3,1 miljoner kvm, fördelat på 2,1 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista.

23 sep 1998 12:05