Populära sökningar

Wihlborgs förvärvar Svenska Shells huvudkontor i Solna

Wihlborgs förvärvar Svenska Shells huvudkontor i Solna Wihlborgs har genom dotterbolaget Fastighets AB Storheden förvärvat fastig- heten Styckjunkaren 3 i Solna från AB Svenska Shell. Köpeskillingen uppgår till cirka 74 Mkr. Total uthyrbar yta uppgår till 18 000 kvm, varav 12 000 kvm kontor och 6 000 kvm övriga ytor. Tillträde till fastigheten beräknas ske i december 1998 då Svenska Shell flyttar till nya lokaler vid Alvikstorg i Stockholm. Wihlborgs har för avsikt att bygga om fastigheten till tekniskt moderna och yteffektiva kontorslokaler. Inglasade partier i fasaden kommer att ge fastig- heten en ny och attraktiv design och även förbättra inomhusmiljön. Kommentar från Wihlborgs VD Erik Paulsson: - Det råder stor efterfrågan på välbelägna kontorslokaler i Stockholmsområdet, vilket ger projektet en mycket intressant potential, säger Erik Paulsson. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Peter Janson Informationschef För ytterligare information kontakta gärna: VD Erik Paulsson på tel. 08-623 69 55, 070-595 02 00 eller informationschef Peter Janson tel. 040-20 09 20, 070-648 14 90 E-post peter.janson@wihlborgs.se Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3,1 miljoner kvm, fördelat på bostäder - 1 miljon kvm och kommersiella lokaler - 2,1 miljoner kvm. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista.

10 sep 1998 14:50

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)