Populära sökningar

Förändringar i Wihlborgs styrelse

Förändringar i Wihlborgs styrelse Styrelseledamöterna Klemens Lundin och Lars Öberg har meddelat att de från och med idag lämnar Wihlborgs styrelse. "Med anledning av att ledamöterna Klemens Lundin och Lars Öberg lämnat styrelsen, kommer diskussioner att inledas med Wihlborgs huvudägare om styrelsens framtida sammansättning, säger Wihlborgs styrelseordförande Bengt Madsen i en kommentar". Malmö den 27 oktober 1999 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 19 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/27/19991027BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/27/19991027BIT00740/bit0002.pdf

27 okt 1999 17:24