Populära sökningar

Halvårsrapport januari-juni 1999

Delårsrapport januari - juni 1999 *Resultat efter finansiella poster ökade med 28 % till 203,7 Mkr (158,7) *Vinst per aktie efter full skatt ökade med 68 % till 0,47 kr (0,28) *Kassaflöde per aktie inklusive resultat fastighetsförsäljningar ökade med 31 % till 0,93 kr (0,71) *12 augusti har försäljning skett av 10 bostadsfastigheter i Malmö för 225 Mkr, med ett resultat om 20 Mkr. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/12/19990812BIT00450/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/08/12/19990812BIT00450/bit0002.pdf Hela rapporten

12 aug 1999 16:55