Populära sökningar

Wihlborgs byter fastigheter i Göteborg

Wihlborgs byter fastigheter i Göteborg Wihlborgs säljer fastigheten Gårda 4:11 i Göteborg, omfattande c:a 7 500 kvadratmeter kontor. Köpeskillingen uppgår till 42,5 Mkr och köparen är Platzer Fastigheter AB. Wihlborgs köper exploateringsfastigheten Tingstadsvassen 34:1 i Göteborg, innehållande 5 800 kvadratmeter byggrätt med färdigställt grundläggningsarbete. Köpeskillingen uppgår till 13 Mkr och säljaren är Platzer Fastigheter AB. Wihlborgs har träffat avtal om förvärv av återstående del av den tidigare hälftenägda fastigheten Brämaregården 13:2 i Göteborg. Köpeskillingen uppgår till 12 Mkr, och säljare är Oskarsborg AB. Affärerna medför att Wihlborgs fastighetsinnehav i Göteborg minskar med 17,5 Mkr, utan resultatpåverkan. Avsikten är att de förvärvade grannfastigheterna Tingstadsvassen och Brämaregården, skall förädlas och därefter avyttras. Malmö den 7 april 1999 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande Direktör För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresunds- regionerna och har en uthyrbar yta på 3,1 miljoner kvm, fördelat på 2,1 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/07/19990407BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/07/19990407BIT00350/bit0002.pdf

7 apr 1999 16:31