Populära sökningar

Wihlborgs genomför fastighetsaffär med Realia

Wihlborgs genomför fastighetsaffär med Realia Wihlborgs säljer för 217 Mkr Wihlborgs säljer 22 fastigheter omfattande totalt 71 000 kvadratmeter för 217 Mkr. Köparen tillträder fastigheterna under kvartal 4 1999. Försäljningen innebär att Wihlborgs lämnar sju av bolagets oprioriterade orter, och medför en negativ resultatpåverkan om 15 mkr. Wihlborgs köper för 410 Mkr Wihlborgs köper 32 fastigheter omfattande totalt 114 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta för 410 Mkr, med en initial direktavkastning uppgående till 7,7%. Fastigheterna består av 73 000 kvadratmeter bostäder och 11 000 kvadratmeter kommersiella lokaler, belägna i Åstorp i Öresundsregionen, och 30 000 kvadratmeter kommersiella lokaler i Södertälje, Årsta och Upplands Väsby i Stockholmsregionen. Tillträde sker under kvartal 4 1999. "Genom affärerna lämnar Wihlborgs ett antal oprioriterade orter i främst norra Sverige, och tar ytterligare steg mot ökad koncentration av fastighetsbeståndet, vilket förstärker vår position på huvudmarknaderna i Stockholms- och Öresundsregionerna, säger VD Erik Paulsson i en kommentar". Stockholm den 21 oktober 1999 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och finanschef Olle Knaust, tel. 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresunds- regionerna och har en uthyrbar yta på 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/21/19991021BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/21/19991021BIT00720/bit0002.pdf

21 okt 1999 17:06