Populära sökningar

Wihlborgs säljer 10 bostadsfastigheter

Wihlborgs säljer 10 bostadsfastigheter Wihlborgs säljer 10 bostadsfastigheter i Malmö för 225 Mkr, med en förädlingsvinst om 20 Mkr. Fastigheterna innehåller totalt 700 lägenheter på c:a 50.000 kvadratmeter. Köpare är det danska börsnoterade fastighetsbolaget EjendomsSelskabet Norden A/S, som tillträder fastigheterna under det tredje kvartalet 1999. "Försäljningen av Hermodsdalsfastigheterna är ett led i att minska andelen bostadsfastigheter hos Wihlborgs, samt att ytterligare koncentrera Wihlborgs bostadsbestånd i Malmö, säger VD Erik Paulsson i en kommentar ". Malmö den 12 augusti 1999 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Anders Lundquist Informationschef För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 19 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/12/19990812BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/12/19990812BIT00350/bit0002.pdf

12 aug 1999 16:07