Populära sökningar

Wihlborgs säljer 13 fastigheter

Wihlborgs säljer 13 fastigheter Som ett led i Wihlborgs fortsatta omstruktureringsarbete, har nedanstående 13 fastigheter sålts till en total köpeskilling om 143 mkr, och med en förädlingsvinst uppgående till 3 Mkr. Fastigheternas sammanlagda yta är c:a 31.000 Kvm, exkl. exploateringsfastigheterna Hammaren 9 och Skeppsbyggaren 1. Fastighet Kommun Köpare Spillkråkan 1 Danderyd Pakta Industrifastigheter AB Åkerby 9 Täby Europeiska Motor AB Filtret 1,2 Borås KI Andersson Bygg AB Hammaren 9 Kungsör Kungsörs Kommun Rhodin 19 Kungälv Malmosia KB Varvsarbetaren 1 Landskrona Scandust AB Skeppsbyggaren 1 Landskrona Scandust AB Lundåkra 12:10 Landskrona Scandust AB Myskje 4:15 Söderhamn Skräddarholmen Holding AB Furan 1, 9-10 Söderhamn Skräddarholmen Holding AB "I och med dessa försäljningar lämnar Wihlborgs de oprioriterade orterna Kungsör, Kungälv och Söderhamn. Vi kommer att vara fortsatt offensiva under 1999 i koncentrationen av fastighetsbeståndet till Stockholms- och Öresundsregionerna., säger VD Erik Paulsson i en kommentar till affärerna". Malmö den 27 april 1999 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Anders Lundquist Informationschef För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresunds- regionerna och har en uthyrbar yta på 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/27/19990427BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/27/19990427BIT00650/bit0002.pdf

27 apr 1999 18:02