Populära sökningar

Wihlborgs säljer 8 fastigheter för 116 Mkr

Wihlborgs säljer 8 fastigheter för 116 Mkr Wihlborgs säljer 8 fastigheter omfattande totalt c:a 26 000 kvadratmeter för 116 Mkr, med en vinst om 20 Mkr. Fastigheterna är belägna i Uddevalla, Malmö och Burlöv. Avyttring sker därmed av Wihlborgs samtliga fastigheter i Uddevalla. De avyttrade fastigheterna i Malmö och Burlöv består i huvudsak av industrilokaler med för Wihlborgs begränsade ytterligare utvecklingsmöjligheter. De nya köparna tillträder fastigheterna under kvartal 4 1999, med undantag för Klockan 10 och Hernhut 1,3 där tillträde gjordes under kvartal 3 1999 respektive sker under kvartal 1 2000. Fastighet Kommun Yta kvm Köpare Hernhut 1 Uddevalla 9 000 Severinssons Fastighetsförvaltnings AB Hernhut 3 Uddevalla 4 000 Severinssons Fastighetsförvaltnings AB Kvävet 3 Malmö 1 300 FAPE Fastighets AB Kvävet 6 Malmö 800 FAPE Fastighets AB Kvävet 12 Malmö 600 FAPE Fastighets AB Stillman 45 Malmö 2 200 FAPE Fastighets AB Klockan 10 Malmö 5 400 JM Byggnads AB Tågarp 16:28 Burlöv 2 600 Sydpac AB "I och med avyttringen av Wihlborgs enda kvarvarande fastigheter i Uddevalla, har vi hittills under året genom fastighetsförsäljningar lämnat 13 oprioriterade orter. Vi kommer att vara fortsatt offensiva under återstoden av 1999 i koncentrationen av fastighetsbeståndet till Stockholms- och Öresundsregionerna, säger VD Erik Paulsson i en kommentar till affärerna". Stockholm den 27 oktober 1999 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och finanschef Olle Knaust, tel. 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 19 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/27/19991027BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/27/19991027BIT00080/bit0002.pdf

27 okt 1999 10:19