Populära sökningar

Wihlborgs VD ökar aktieinnehavet

Wihlborgs VD ökar aktieinnehavet Wihlborgs VD Erik Paulsson har ökat sitt aktieinnehav i Wihlborgs med 829 440 A-aktier. Erik Paulssons innehav i bolaget uppgår därefter till 2 311 791 aktier, varav 829 440 A-aktier och 1 482 351 B-aktier. Malmö den 24 februari 1999 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Anders Lundquist Informationschef Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresunds- regionerna och har en uthyrbar yta på 3,1 miljoner kvm, fördelat på 2,1 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/24/19990224BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/02/24/19990224BIT00310/bit0002.pdf

24 feb 1999 13:31