Populära sökningar

Debenhams öppnar varuhus i Klara Zenit

Debenhams öppnar varuhus i Klara Zenit Wihlborgs hyr ut 9 500 kvadratmeter i Klara Zenit i centrala Stockholm, till Islands största detaljhandelsföretag Baugur, som på franchisebasis öppnar ett Debenhamsvaruhus i Klara Zenit under hösten 2002. Varuhuset kommer att omfatta tre våningsplan och entréer både mot Drottninggatan och Mäster Samuelsgatan. Hyresavtalet som löper på tio år är omsättnings- baserat med en årlig bashyra om 38 Mkr. Rådgivare åt Wihlborgs har varit Healey & Baker. Debenhams omsatte under 1998 c:a 1,4 miljarder GBP, och är med 90 varuhus en av Englands största varuhuskedjor. Baugur är Islands största detaljhandelsföretag och ansvarar på franchisebasis för etablering och drift av Debenhams varuhus i de Nordiska länderna. Fastigheten Klara Zenit är belägen vid Drottninggatan och Mäster Samuelsgatan, vilket är ett av Stockholm citys mest attraktiva affärs- och kontorslägen, med omedelbar närhet till bl.a. centralstationen, tunnelbanan, och nya Arlandabanan. Den totala uthyrningsbara ytan kommer vid färdigställandet 2002 att uppgå till 64 000 kvm. Fram till dess genomförs en omfattande förnyelse av kvarteret, med ny- och ombyggnation av kontor, butiker och bostäder. Mer information om projekt Klara Zenit finns på internetadressen www.zenit.nu. "Genom Debenhams etablering tillförs Stockholm ett internationellt varuhus av hög klass, som också stärker Klara Zenits position i Stockholms City, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar". "Debenhams Stockholm är Baugurs hittills största varuhus utanför Island. Vi har mycket stora förväntningar på Stockholmsmarknaden, och ser redan fram emot öppningen av varuhuset i oktober 2002, säger Baugurs VD Jon Asgeir Johannesson". "Klara Zenit har ett enastående läge i Stockholm, och vår satsning här är ett mycket viktigt steg i Debenhams internationella expansion, säger Debenhams International Director Francis Mcauley". Malmö den 17 april 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: Wihlborgs Fastigheter: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33, eller Projektchef Klara Zenit, Urban Ehrling, 08-507 038 21, 070-576 17 80 Baugur: VD Jon Asgeir Johannesson, tel 00354- 530 55 00 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommer- siella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/17/20000417BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/17/20000417BIT00840/bit0002.pdf

17 apr 2000 17:31