Populära sökningar

Omvandling av A-aktier till B-aktier

Omvandling av A-aktier till B-aktier Den omvandling av Wihlborgs A-aktier till B-aktier som tidigare aviserats under våren 2000, är nu genomförd. Detta innebär att Wihlborgs endast har ett aktieslag Wihlborg B, där varje aktie berättigar till 1 röst. Bergaliden AB, som vid omvandlingstidpunkten var ensam ägare till samtliga 9,8 miljoner röststarka A-aktier, innehar efter omvandlingen 30,5 % av såväl röster som kapital i Wihlborgs. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och Finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 2,9 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 0,9 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT00400/bit0002.pdf

20 jun 2000 11:55