Populära sökningar

Wihlborgs gör fastighetsaffär med Familjebostäder

Wihlborgs gör fastighetsaffär med Familjebostäder Wihlborgs säljer 13 fastigheter belägna i Årsta, i södra Stockholm till AB Familjebostäder för 465 Mkr. Vinsten vid försäljningen uppgår till 60 Mkr som kommer att ingå i Wihlborgs resultat för kvartal 4, 2000. Fastigheternas sammanlagda yta uppgår till ca 46 600 Kvm varav bostäder 31 600 Kvm och lokaler - varav merparten utgörs av Årsta Centrum - 15 000 Kvm. Wihlborgs köper 14 bostadsfastigheter i Hökarängen i södra Stockholm av AB Familjebostäder för 115 mkr. Den totala ytan uppgår till ca 22 800 Kvm varav bostäder 21 200 Kvm och lokaler 1 600 Kvm. Tillträde respektive frånträde av samtliga fastigheter sker den 1 februari 2001. "Genom fastighetsbytet minskas andelen bostäder ytterligare i Wihlborgs fastighetsportfölj, samtidigt som vi får möjligheter att utveckla och förädla ett intressant bostadsområde, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar". "Jag ser detta som en viktig strukturell affär, säger Hans Pettersson, VD för AB Familjebostäder. Bland annat därför att vi förvärvar nyupprustade bostäder i en stadsdel där vi har relativt liten andel av bostadsmarknaden och lämnar bostäder i ett område där vi och även andra kommunala bolag är starkt representerade. Därmed får vi en bättre spridning av vårt utbud i fler stadsdelar." Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, 08-623 69 55, 070-595 02 00 Ekonomi- och finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01 Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 20,6 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,9 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/04/20001204BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/04/20001204BIT00560/bit0002.pdf

4 dec 2000 12:15