Populära sökningar

Wihlborgs hyr ut 18 000 kvadratmeter i Solna

Wihlborgs hyr ut 18 000 kvadratmeter i Solna Wihlborgs hyr ut hela fastigheten Styckjunkaren 3 i Solna, till telekomföretaget MCI WorldCom. På en yta om totalt ca 18 000 kvadratmeter - varav 12 000 kvadratmeter kontor - kommer när inflyttningen är helt genomförd, c:a 500 av MCI WorldCom Sveriges anställda att ha sin arbetsplats. Avtalstiden är 7 år, vilket ger ett totalt kontraktsvärde på c:a 150 Mkr. Under våren och sommaren 2000 kommer fastigheten att byggas om för totalt 80 miljoner kronor, och successiv inflyttning sker från och med 1 oktober 2000. MCI WorldCom är en global ledare av kommunikationstjänster med verksamhet i mer än 65 länder. I Sverige har företaget varit etablerat sedan 1994. Omsättningen 1999 var 37 miljarder dollar, varav 15 miljarder kommer från områdena data, Internet och internationella tjänster. "Med Wihlborgs kompetens inom fastighetsutvecklingsområdet kommer Styckjunkaren 3 under tiden fram till inflyttningen att omvandlas till en hypermodern fastighet för mycket högt ställda krav, och det är med stor glädje vi välkomnar MCI WorldCom till kretsen av Wihlborgs allra största hyresgäster, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar". "MCI WorldCom Sverige har haft en mycket stark tillväxt det senaste året och vi räknar med fortsatt expansion framöver. Därför är vi mycket glada över den här affären. Vi har vuxit ur våra gamla lokaler och för oss var målsättningen att hitta en fastighet där vi alla kan få plats tillsammans och växa i en positiv arbetsmiljö. I Solna hittade vi ett alternativ som dessutom för oss närmare kunderna med ett kundservicecenter på bottenplan. Att vi har valt att flytta från Kista ser vi inte som ett hinder för vår framtida verksamhet, snarare tvärtom. Vi behåller våra täta kontakter med leverantörer och partners i Kista, men kan ändå dra fördelar av Stockholm innerstads affärsmöjligheter, säger Jonas Risberg, VD för MCI WorldCom." "Vi är glada och stolta att ytterligare ett stort och framgångsrikt företag flyttar till Solna. Jag önskar MCI välkommen till Solna Stad och jag gratulerar Wihlborgs till en framgångsrik omvandling av fastigheten Styckjunkaren 3, säger Anders Gustav, kommunstyrelsens ordförande i Solna Stad". Malmö den 30 mars 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: Wihlborgs Fastigheter AB VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33, eller Fastighetschef Urban Sjölund, 08-623 69 57, 070-638 69 57 MCI WorldCom: Hélène Rönnmark Marketing Manager Nordic Region +46 (8) 5661 7000 helene.ronnmark@worldcom.se http://www.wcom.com eller http://www.worldcom.se Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommer- siella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00930/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00930/bit0002.pdf

30 mar 2000 17:22