Populära sökningar

Wihlborgs hyr ut mer kontor i Klara Zenit

Wihlborgs hyr ut mer kontor i Klara Zenit Wihlborgs hyr ut 2 340 kvadratmeter kontorsytor i Klara Zenit i centrala Stockholm, till SET Revisionsbyrå, till en årlig hyra om 10,6 Mkr. Hyresavtalet löper i sju år med inflyttning 1 juli 2002. SET Revisionsbyrå grundades på 1930- talet och ägs av i bolaget verksamma revisorer. Internationellt samarbetar SET inom nätverket PKF Worldwide. Fastigheten Klara Zenit är belägen vid Drottninggatan och Mäster Samuelsgatan, som är ett av Stockholm citys mest attraktiva affärs- och kontorslägen, med omedelbar närhet till bl.a. centralstationen, tunnelbanan, och nya Arlandabanan. Den totala uthyrningsbara ytan kommer vid färdigställandet 2002 att uppgå till 64 000 kvm. Fram till dess genomförs en omfattande förnyelse av kvarteret, med ny- och ombyggnation av kontor, butiker och bostäder. Mer information om projekt Klara Zenit finns på internetadressen www.zenit.nu. "SET Revisionsbyrås beslut att flytta in i Klara Zenit bevisar återigen projektets attraktivitet. För varje ny etablering närmar vi oss också vårt mål; att genom en mycket väl avvägd sammansättning av framstående företag kombinerat med bostäder skapa ett kvarter som tillfredsställer fastighetsägarens intressen och samtidigt medverkar till ett mer levande city ", säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar. "Vårt val att flytta till Klara Zenit baseras på en strategisk analys av vikten av att finnas i närheten av våra kunder och den finansiella sektorn i Stockholm city", säger Håkan Sten, chef för Stockholmskontoret hos SET Revisionsbyrå. För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, 08-623 69 55, 070-595 02 00 Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Projektchef Klara Zenit, Urban Ehrling, 08-507 038 21, 070-576 17 80 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 20,6 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 miljarder kr och en uthyrningsbar yta på 2,9 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/20/20001220BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/20/20001220BIT00750/bit0002.pdf

20 dec 2000 14:29