Populära sökningar

Wihlborgs hyr ut mer kontor i Klara Zenit

Wihlborgs hyr ut mer kontor i Klara Zenit Wihlborgs hyr ut 2 660 kvadratmeter kontorsytor i Klara Zenit i centrala Stockholm, till hyresnivån 4 800 kr per Kvm och år. Hyresgästen är APIS, ett ledande utbildningsföretag inom mobil telekom och mobilt Internet. Kontraktstiden är 7 år och inflyttning sker under våren 2002. Fastigheten Klara Zenit är belägen vid Drottninggatan och Mäster Samuelsgatan, som är ett av Stockholm citys mest attraktiva affärs- och kontorslägen, med omedelbar närhet till bl.a. centralstationen, tunnelbanan, och nya Arlandabanan. Den totala uthyrningsbara ytan kommer vid färdigställandet 2002 att uppgå till 64 000 kvm. Fram till dess genomförs en omfattande förnyelse av kvarteret, med ny- och ombyggnation av kontor, butiker och bostäder. Mer information om projekt Klara Zenit finns på internetadressen www.zenit.nu. "APIS passar mycket väl in i den mix av media- och högteknoligiföretag som etablerar sig i Klara Zenit. Redan klara för inflyttning sedan tidigare är bl. a Svenska Dagbladet, E+T Förlag, C-Technologies, Anoto och MediaCom Gruppen, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar." "Vi har särskilt attraherats av det centrala läget, säger Jörgen Mannheimer, VD på APIS. Närheten till kommunikationer kommer att göra det ännu lättare för våra kursdeltagare att ta sig till våra utbildningar i Stockholm. Dessutom blir det både effektivt och inspirerande att ha huvudkontoret och vårt specialdesignade Training Center under samma tak." Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, 08-623 69 55, 070-595 02 00 Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Projektchef Klara Zenit, Urban Ehrling, 08-507 038 21, 070-576 17 80 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 20,6 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 miljarder kr och en uthyrningsbar yta på 2,9 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/06/20001206BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/06/20001206BIT00380/bit0002.pdf

6 dec 2000 11:47