Populära sökningar

Wihlborgs köper Slagthuset i Malmö

Wihlborgs köper Slagthuset i Malmö och säljer fastigheter i Höganäs och Ängelholm Wihlborgs förvärvar fastigheten Slagthuset i Malmö för 290 Mkr från Ateneum AB, och säljer 10 fastigheter i Höganäs och Ängelholm till Ateneum AB för 88 Mkr. Slagthuset i Malmö består av fastigheterna Slagthuset 1 och Sirius 3 med ett attraktivt läge c:a 300 m från Malmö Central. Hyresvärde på årsbasis uppgår till 25,3 Mkr och den totala uthyrningsbar ytan till c:a 20 200 kvm. Den uthyrningsbara ytan består till 9 500 kvm av kontor, 8 200 kvm restaurang- och teaterlokaler, 2 200 kvm hotell och 300 kvm bostäder. Fastigheterna som Wihlborgs säljer i Höganäs och Ängelholm består av totalt c:a 24 000 kvm, fördelat på 9 000 kvm industri/lager, 7 400 kvm kontor, 5 600 kvm bostäder och 2 000 kvm butik. Försäljningarna medför ingen resultatpåverkan, och till- respektive frånträde av fastigheterna gjordes under kvartal 1 2000. "Förvärvet av Slagthuset i Malmö och försäljningarna i Höganäs och Ängelholm, är helt i linje med Wihlborgs inriktning att fokusera på kommersiella fastigheter med utvecklings- potential i utvalda områden, och avyttra fastigheter på mindre delmarknader, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar". Malmö den 4 april 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på c:a 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/04/20000404BIT01140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/04/20000404BIT01140/bit0002.pdf

4 apr 2000 16:46