Populära sökningar

Wihlborgs säljer 14 fastigheter för 251 Mkr

Wihlborgs säljer 14 fastigheter för 251 Mkr Wihlborgs säljer 14 fastigheter för totalt 251 Mkr med en vinst uppgående till 17 Mkr. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till 41 000 kvadratmeter, och består till största delen - 13 fastigheter på tillsammans c:a 35 000 kvm - av Wihlborgs samtliga bostadsfastigheter i Nyköping. Dessutom har försäljning skett av fastigheten Mårtensdal 3 i Södra Hammarbyhamnen omfattande c:a 6 000 kvm lager- och kontorsytor. Köparna Westbarn Invest AB och Stockholm Stad tillträder fastigheterna den 1 december 2000. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00 Ekonomi- och Finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01 Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 20,6 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 miljarder kr och en uthyrningsbar yta på 2,9 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/14/20001114BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/14/20001114BIT00390/bit0002.pdf

14 nov 2000 11:04