Populära sökningar

Wihlborgs säljer 16 fastigheter

Wihlborgs säljer 16 fastigheter Wihlborgs säljer 16 fastigheter för totalt 231 Mkr med en vinst uppgående till 10 Mkr. Fastigheterna omfattar sammanlagt 28 800 kvm uthyrningsbar yta och är belägna i Ale, Båstad, Göteborg och Ängelholm. Köpare är de privata investerarna NC Brännborn AB som förvärvar 8 fastigheter, och Perga Maskin AB som köper 8 fastigheter. De nya ägarna tillträder fastigheterna den 29 september 2000. "Försäljningarna sker på marknader där Wihlborgs innehav är begränsat, och innebär att vårt fastighetsbestånd ytterligare koncentreras, säger VD Erik Paulsson i en kommentar". Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och Finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 2,9 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 0,9 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/08/20000808BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/08/20000808BIT00490/bit0002.pdf

8 aug 2000 15:28

För ytterligare information