Populära sökningar

Wihlborgs säljer bostadsfastigheter i Nacka

Wihlborgs säljer bostadsfastigheter i Nacka Wihlborgs säljer bostadsfastigheterna Sicklaön 386:1 och Sicklaön 73:94 till Folksam som tillträder fastigheterna den 29 september 2000. Den totala ytan uppgår till 17 280 kvm, fördelade på 201 lägenheter och 6 lokaler. Försäljningssumman är 195 Mkr, vilket ger en vinst om 20 Mkr, som kommer att ingå i resultatet för kvartal 3, 2000. "Försäljningen av bostadsfastigheterna i Nacka ligger i linje med Wihlborgs strategi, att reducera andelen bostäder i fastighetsportföljen till förmån för kommersiella lokaler och utvecklings-projekt" säger VD Erik Paulsson i en kommentar. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och finanschef Olle Knaust, tel 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33. Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 2,9 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 0,9 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00870/bit0002.pdf

30 jun 2000 15:21