Populära sökningar

Wihlborgs säljer delägd fastighet till Drott

Wihlborgs säljer delägd fastighet till Drott Wihlborgs säljer den 50-procentiga ägarandelen i bolaget som äger fastigheten Marievik 23 för ett fastighetsvärde motsvarande 130 Mkr, med en vinst uppgående till 25 Mkr som kommer att ingå i Wihlborgs resultat för kvartal 4 2000. Fastigheten består av totalt 11 800 kvm uthyrningsbar yta och är belägen i Marieviksområdet i Södra Stockholm. Den nya ägaren Drott, tillträder den 29 december 2000. "Försäljningen av Marievik 23 innebär dels att vi ytterligare reducerar antalet delägda förvaltningsfastigheter, dels att vi lämnar en delmarknad där Wihlborgs innehav har varit mycket begränsat, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar." Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, 08-623 69 55, 070-595 02 00 Ekonomi- och finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01 Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 20,6 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 miljarder kr och en uthyrningsbar yta på 2,9 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/20/20001220BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/20/20001220BIT00540/bit0002.pdf

20 dec 2000 12:08