Populära sökningar

Wihlborgs säljer fastigheter i Sundsvall

Wihlborgs säljer fastigheter i Sundsvall Wihlborgs säljer fastigheterna Fliten 10 och Fliten 11 i Sundsvall, omfattande totalt 6 700 kvadratmeter kontor och bostäder. Köpeskillingen uppgår till 45 Mkr, och affären ger en vinst om 7 Mkr. Köparen Realia AB tillträder fastigheterna under kvartal 1 2000. "Försäljningen innebär att Wihlborgs nu lämnat ytterligare en av bolagets oprioriterade orter, och koncentrationen av fastighetsbeståndet till våra huvudmarknader Stockholms- och Öresundsregionerna fortsätter, säger VD Erik Paulsson i en kommentar". Stockholm den 4 januari 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och finanschef Olle Knaust, tel. 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresunds- regionerna och har en uthyrbar yta på 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000104BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000104BIT00150/bit0002.pdf

4 jan 2000 11:20