Populära sökningar

Wihlborgs uppför tre nya fastigheter i Västra Hamnen i Malmö

Wihlborgs uppför tre nya fastigheter i Västra Hamnen i Malmö Med färdigställande under 2001-2002 investerar Wihlborgs totalt 345 Mkr i tre fastigheter om sammanlagt 21 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta i Västra Hamnen i Malmö. Merparten av investeringen - 240 Mkr - avser om- och nybyggnad av kontorslokaler i en av de tidigare Ubåtshallarna. Fullt uthyrd kommer fastighetens årliga hyror att uppgå till 24 Mkr, och färdigställande av den 16 000 kvadratmeter stora byggnaden sker vid årsskiftet 2001/2002. Hyresgäster kommer bl.a. att vara Malmös nya högskola för IT- och mediautbildningar. I direkt anslutning till en av Wihlborgs tidigare fastigheter på Kranenområdet uppförs en ny kontorsbyggnad om 4 000 kvm uthyrningsbar yta. Hyresgästen är Tyréns, ett av Sveriges ledande byggkonsultföretag, och inflyttning sker under slutet av 2001. Hyreskontraktet löper på 7 år med en årlig hyra om 6,1 Mkr. Inför den Europeiska Bomässan BO01 i Malmö som öppnas i Maj 2001 uppför Wihlborgs en bostadsfastighet om 1 000 kvm som kommer att innehålla nio bostadsrättslägenheter och två mindre lokaler. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och Finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33, eller Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 2,9 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 0,9 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/13/20000713BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/13/20000713BIT00470/bit0002.pdf

13 jul 2000 14:43