Populära sökningar

Wihlborgs VD ökar aktieinnehavet

Wihlborgs VD ökar aktieinnehavet Genom förvärv av aktier från Metall- och Kommunalarbetareförbunden har Wihlborgs VD Erik Paulsson ökat sitt aktieinnehav i Wihlborgs med 3 miljoner aktier. Erik Paulssons innehav i Wihlborgs, privat och via bolag, uppgår därefter till 11 755 085 B-aktier och 1 111 564 teckningsoptioner II. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 2,9 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 0,9 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01030/bit0002.pdf

15 jun 2000 16:03