Populära sökningar

Extra bolagsstämma

Beslut vid extra bolagsstämma den 14 juni 2001 Vid bolagsstämman valdes Mats Qviberg och Jonas Wahlström till nya styrelseledamöter. Ledamöterna Göte Dahlin, Kerstin Fredriksson, Sven- Åke Johansson, Bengt Madsen, Erik Paulsson och Maths O. Sundqvist kvarstår. Stämman beslutade att ändra antalet ledamöter i nomineringskommittén från fyra till tre. Mats Qviberg nyvaldes till nomineringskommittén. Ledamöterna Sten Kottmeier från AMF-P och Bob Persson från AB Persson Invest kvarstår. Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman valdes Mats Qviberg till styrelsens ordförande efter Sven-Åke Johansson som valdes till vice ordförande. Bengt Madsen kvarstår som vice ordförande. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00 Olle Knaust, vVD, tel 08-623 69 04, 070-557 58 01 Mats Berg, Informationschef, tel 08-623 67 45, 0709-18 75 84 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Mer än 90 procent av Wihlborgs årliga in-täkter om c:a 2 miljarder kr genereras på huvudmarknaderna Stockholms- och Öresunds regionerna. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00490/bit0001.log

14 jun 2001 12:58