Populära sökningar

Wihlborgs flyttar till O-listan

Wihlborgs flyttar till O-listan Styrelsen för Wihlborgs Fastigheter AB har beslutat att begära avregistrering från Stockholmsbörsens A-lista och begära notering på O- listan. Första dag för handel på O-listan beräknas bli den 17 december 2001. - Handeln med aktier på O-listan, och intresset för bolagen som är noterade där, är minst lika stort som för A-listan. Eftersom privata aktieägare har lägre arvs- och gåvoskatt för innehav på O-listan ser jag bara fördelar för våra aktieägare med en överflyttning, säger Mats Qviberg, styrelseordförande i Wihlborgs Fastigheter AB. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Mats Qviberg, styrelseordförande, tel 08-402 33 01 Erik Paulsson, VD, tel 08-623 69 55, 0705-95 02 00 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av ca 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,4 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00690/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00690/bit0003.pdf

5 dec 2001 13:58