Populära sökningar

Wihlborgs förvärvar köpcentrum i Lund

Wihlborgs förvärvar köpcentrum i Lund Wihlborgs förvärvar Lunds första köpcentrum - Forum Lund - som håller på att uppföras av JM. Köpeskillingen baseras på en direktavkastning om 8,5 procent, vilket motsvarar ca 375 Mkr. Wihlborgs tillträder fastigheten efter färdigställandet i september 2002. Forum Lund omfattar ett 70-tal butiker med totalt ca 20 000 kvm butiksyta. Idag, drygt ett år före inflyttning, är ytan till allra största delen uthyrd. - När nu Lunds första köpcentrum blir verklighet efter många års utredning och planering, är det självklart ett mycket intressant objekt. Genom förvärvet av Forum Lund förstärker vi vår redan starka närvaro i en region med stor utvecklingspotential, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter AB. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-623 69 55, 0705-95 02 00 Mats Berg, Informationschef, tel 08-623 67 45, 0709-18 75 84 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Mer än 90 procent av Wihlborgs årliga intäkter om c:a 2 miljarder kr genereras på huvudmarknaderna Stockholms- och Öresunds regionerna. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

6 jul 2001 14:00

För ytterligare information