Populära sökningar

Wihlborgs ordinarie bolagsstämma 5 april 2001

Wihlborgs ordinarie bolagsstämma 5 april 2001 Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,70 kronor per aktie. Avstämningsdag är tisdagen 10 april 2001. Utdelning beräknas ske via VPC tisdagen den 17 april 2001. Vid stämman omvaldes styrelsens ledamöter Lennart Ahlgren, Göte Dahlin, Kerstin Fredriksson, Sven-Åke Johansson, Bengt Madsen, Erik Paulsson, Jan Sjölin och Maths O. Sundqvist. Stämman beslöt att höja arvodet till styrelsen från 513 000 kr till 700 000 kr. Stämman beslutade inrätta en nomineringskommitté och valde Hans Olsson, Sten Kottmeier, Bob Persson och Sven-Åke Johansson till ledamöter. Stämman beslöt att inrätta ett vinstandelssystem till förmån för de anställda inom Wihlborgskoncernen i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslöt att sälja aktierna i Malmö Slagthus AB och Malmö Börshus Produktion AB i enlighet med styrelsens förslag. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman, omvaldes Sven-Åke Johansson till styrelsens ordförande och Bengt Madsen till vice ordförande. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00 vVD Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01 Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Mer än 90 procent av Wihlborgs årliga intäkter om c:a 2 miljarder kr genereras på huvudmarknaderna Stockholms- och Öresunds regionerna. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/05/20010405BIT01400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/05/20010405BIT01400/bit0001.pdf

5 apr 2001 21:21